Regulament tombolă IPA secția Română

Nume campanie: “Concurs IPA Secția Română”

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoționale (denumită în continuare “Campania”): IPA Secția Română

Campania se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la campania promoțională. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința reprezentanților IPA acest fapt.

 

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania promoțională va fi organizată și se va desfășura în perioada 3 Iunie 2022 – 31 August 2022, pe întreg teritoriul Românie, în cadrul tuturor regiunilor I.P.A. Secția Română.

 

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Promoție au dreptul să participe toți membrii IPA activi (cu cotizația achitată la zi), excepție făcând angajații IPA Secția Română și membrii Comitetului Executiv Național. Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

 

ART. 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la această Campanie, participanții vor completa si semna cel puțin un formular de servicii pentru telefonie mobilă Orange, in vederea activarii unui abonament din oferta curenta Orange pentru membrii IPA.

Formularul de servicii pentru telefonie mobilă Orange poate fi descărcat de pe www.iparomania.ro

Oferta de servicii Orange dedicată membrilor IPA este afișată pe site-ul www.iparomania.ro

Membrii IPA interesați pot obține informații suplimentare de la reprezentantii regionali IPA Secția Română, sau prin:

  • email la adresa: miu@iparomania.ro
  • trimitere SMS cu intrebari la nr de sms 074728 9999
  • contactati IPA SR

urmând să fie contactați în maximum 36 de ore.

 

ART. 5 CONDIȚII DE VALIDARE

Validarea participarii la tombola este conditionata de validare formularului de contract.

Art 5.1 Validarea formularului de contract

Pentru ca formularele să fie validate, acestea trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

– Să îndeplinească toate condițiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 3 din Regulament;

– Să fie inregistrate la IPA secția Română până la data de 3 iunie 2022 inclusiv;

– Să fie completate corect, cu toate detaliile menționate.

– Abonamentele solicitate pentru activare sa se afle intr-una din urmatoarele situatii:

  1. abonamente Orange IPA existente pentru care s-a indeplinit perioada contractuala anterioara initial contractata la ultima semnare de contract cu IPA SR fără ca abonatul să aibă restanțe în achitarea sumelor datorate către I.P.A. si pentru care sunt achitate valorile lunare corespunzatoare abonamentului si traficului Orange consumat, precum si cele corespunzatoare echipamentelor aflate in folosinta si/sau pentru care Orange Romania a emis facturi de plata, achitate la zi. daca e cazul.
  2. abonament nou in lista de numere IPA, cu numar Orange nou sau numar Orange care a fost anterior cartela prepay.
  3. abonamente noi in lista de numere IPA, pentru numere care au fost anterior abonament Orange pe alt cod de abonat decat IPA SR si pentru care s-a indeplinit perioada contractuala si pentru care sunt achitate la Orange valorile lunare corespunzatoare abonamentului si traficului Orange consumat, precum si cele corespunzatoare echipamentelor aflate in folosinta si/sau pentru care Orange Romania a emis facturi de plata, daca e cazul.
  4. abonamente noi in lista de numere IPA, pentru numere care provin din alte retele de telefonie mobila.

 

ART. 6 PREMIILE PROMOȚIEI

În luna Septembrie 2022, se vor oferi prin tragere la sorți următoarele 4 premii:

  • 1 x Samsung A52s 5G 128GB
  • 1 x Samsung A32 64GB
  • 2x Samsung A12 64GB

 

ART. 7  ACORDAREA PREMIILOR

Se vor acorda premii pentru membrii IPA titulari ale caror formulare de contracte pentru servicii de telefonie mobila Orange vor fi valide si eligibile conform Art. 3, 4 și 5. Se vor extrage 4 numere  castigatoare.

Numele câștigătorilor precum și premiile acordate, vor fi făcute publice pe web site-ul www.iparomania.ro în maximum 5 zile lucrătoare de la data acordării premiilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate datele acordării premiilor sau eventuala prelungire a perioadei de concurs pentru participanți, cu notificare prealabilă.

Numărarea formularelor și acordarea premiilor se vor face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte câte un reprezentat al Organizatorilor Promoției.

Organizatorul nu își asumă răspunderea de a remedia eventualele vicii, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile.

Câștigătorii premiilor oferite prin tragere la sorți vor fi anunțați personal, telefonic, în maxim 3 zile lucrătoare de la data extragerii premiilor.

În cazul în care un câștigător nu poate fi anunțat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greșite), Organizatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

Câștigătorii vor putea intra în posesia premiilor oferite prin tragere la sorți în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data anunțării premiului câștigat.

Premiul va fi trimis prin curier catre câștigători, la adresele declarate de acestia. În cazul în care câștigătorul nu își ridică premiul în maximum 10 zile lucratoare, acesta se va întoarce Organizatorului.

Art. 8 ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor primite ca premii.

Art. 9 TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze și să retina impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 10 REGULAMENTUL PROMOȚIEI

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant, pe web-site-ul www.iparomania.ro

Art. 11 PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Promoție implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Organizator în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Art. 12  ÎNCETAREA PROMOȚIEI

Prezenta Promoție poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră calificat astfel, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de completarea incorecta a formularelor sau de conținutul acestora.

Contestațiile se depun în termen de 7 zile lucrătoare de la data declarării câștigătorilor, la sediul IPA Secția Română.

În ipoteza în care decizia Comisiei va fi în sensul admiterii contestației, procedura de verificare a formularelor si biteletor de tombola va fi reluată la o dată ce va fi făcută publică în cel mai scurt timp de la admiterea contestației.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Promoției și va face public acest lucru.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament

Prezentul Regulament a fost redactat în 4 exemplare originale, în limba română, astăzi , 28 mai 2022.

TOMBOLA VERII 2022, cu premii Orange România!